શુ તમારા બાળકને છે મોબાઈલનુ વળગણ, જાણો... કેવી રીતે છોડાવશો લત

અમદાવાદ, તા. 30 માર્ચ 2022 બુધવાર21મી સદીમાં તકનીકના વિકાસની સાથે ઈન્ટરનેટ અને મોબાઈલ ફોન આપણા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ બની ચૂક્યો છે. આની મદદથી રોજિંદુ જીવન ઘણુ સરળ થઈ ગયુ છે. પરંતુ આ ટેકનોલોજીના કેટલાક નુકસાન પણ છે. જોકે આપણે કામ કે મનોરંજન માટે ફોન સાથે વળગેલા રહીએ છીએ તો નાના બાળકો પણ ફોન ચલાવવાની જીદ કરવા લાગે છે.બાળકોને લાગી ગઈ મોબાઈલની લતકેટલીક વાર માતા-પિતા ના ઈચ્છે તો પણ પોતાના બાળકને મજબૂરીમાં મોબાઈલ ફોન થમાવી દે છે. ધીરે-ધીરે બાળકોને પણ સ્માર્ટફોનની લત લાગી જાય છે અને તેઓ આખો દિવસ આ ગેજેટ સાથે ચોંટેલા રહે છે. કેટલીક વાર તો બાળકો ફોન જોયા વિના જમતા પણ નથી, આને જોઈને પેરેન્ટ્સને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થાય છે પરંતુ ત્યાં સુધી મોડુ થઈ ગયુ હોય છે. અમુક રીત છે જેની મદદથી તમે તમારા બાળકની આ લત છોડાવી શકે છે. બાળકોને સેલફોનની આદત કેવી રીતે છોડાવશો1. પુસ્તકો પ્રત્યેનો શોખ કેળવોઈન્ટરનેટના યુગમાં પુસ્તકોથી દૂર રહેવું સામાન્ય બની ગયું છે. બાળકો પણ આજકાલ પુસ્તકો ઉપાડવાનું પસંદ કરતા નથી કારણ કે વાલીઓ પોતે દિવસભર મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે પોતે બાળકોની સામે પુસ્તક વાંચશો તો બાળકો પણ નકલ કરીને પુસ્તક ઉપાડી લેશે, જ્યારે તેઓ આવું કરશે ત્યારે તેઓ ચોક્કસપણે તેમની સાથે બેસી જશે. ચર્ચા કરો અને તેમનામાં રસ જગાડો.2. પ્રકૃતિને પ્રેમ કરોતમે બાળકોને પ્રકૃતિની જેટલી નજીક લાવશો, તેટલા જ તેઓ મોબાઈલ ફોનથી દૂર રહેશે. તેમને જણાવવું જોઈએ કે આપણા જીવનમાં કુદરતી વસ્તુઓનુ શું મહત્વ છે. તેમને પ્રકૃતિની સુંદરતાનો પરિચય કરાવવા માટે કોઈ પાર્ક, તળાવ અથવા હિલ સ્ટેશનની મુલાકાત લેવાનો પ્લાન બનાવો.3. આઉટડોર ગેમ્સ રમવા માટે કહોકોરોના વાયરસની મહામારી બાદ લોકડાઉનના કારણે બાળકો લાંબા સમય સુધી ઘરોમાં કેદ હતા, જેના કારણે તેમને મોબાઈલની આદત પડી ગઈ હતી. આ દરમિયાન ઓનલાઈન શિક્ષણમાં સેલ ફોનનો ઉપયોગ એક મજબૂરી બની ગઈ છે. આ સાથે બાળકોની બહાર રમવાની ટેવ પણ છૂટી ગઈ છે. આ કિસ્સામાં તે માતાપિતાની જવાબદારી છે જે તેમને આઉટડોર ગેમ્સ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે જેથી તેમનું ધ્યાન મોબાઈલ પરથી હટાવવામાં આવે.4. મોબાઇલ પર પાસવર્ડ સેટ કરોજો આટલા પ્રયત્નો છતાં પણ બાળક મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળતું નથી, તો તેના માટે કડક પગલા લેવા જરૂરી છે. તમે મોબાઈલમાં પાસવર્ડ નાખો જેથી બાળકો ફોનનો ઉપયોગ ન કરી શકે.

શુ તમારા બાળકને છે મોબાઈલનુ વળગણ, જાણો... કેવી રીતે છોડાવશો લત


અમદાવાદ, તા. 30 માર્ચ 2022 બુધવાર

21મી સદીમાં તકનીકના વિકાસની સાથે ઈન્ટરનેટ અને મોબાઈલ ફોન આપણા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ બની ચૂક્યો છે. આની મદદથી રોજિંદુ જીવન ઘણુ સરળ થઈ ગયુ છે. પરંતુ આ ટેકનોલોજીના કેટલાક નુકસાન પણ છે. જોકે આપણે કામ કે મનોરંજન માટે ફોન સાથે વળગેલા રહીએ છીએ તો નાના બાળકો પણ ફોન ચલાવવાની જીદ કરવા લાગે છે.

બાળકોને લાગી ગઈ મોબાઈલની લત

કેટલીક વાર માતા-પિતા ના ઈચ્છે તો પણ પોતાના બાળકને મજબૂરીમાં મોબાઈલ ફોન થમાવી દે છે. ધીરે-ધીરે બાળકોને પણ સ્માર્ટફોનની લત લાગી જાય છે અને તેઓ આખો દિવસ આ ગેજેટ સાથે ચોંટેલા રહે છે. કેટલીક વાર તો બાળકો ફોન જોયા વિના જમતા પણ નથી, આને જોઈને પેરેન્ટ્સને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થાય છે પરંતુ ત્યાં સુધી મોડુ થઈ ગયુ હોય છે. અમુક રીત છે જેની મદદથી તમે તમારા બાળકની આ લત છોડાવી શકે છે. 

બાળકોને સેલફોનની આદત કેવી રીતે છોડાવશો

1. પુસ્તકો પ્રત્યેનો શોખ કેળવો

ઈન્ટરનેટના યુગમાં પુસ્તકોથી દૂર રહેવું સામાન્ય બની ગયું છે. બાળકો પણ આજકાલ પુસ્તકો ઉપાડવાનું પસંદ કરતા નથી કારણ કે વાલીઓ પોતે દિવસભર મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે પોતે બાળકોની સામે પુસ્તક વાંચશો તો બાળકો પણ નકલ કરીને પુસ્તક ઉપાડી લેશે, જ્યારે તેઓ આવું કરશે ત્યારે તેઓ ચોક્કસપણે તેમની સાથે બેસી જશે. ચર્ચા કરો અને તેમનામાં રસ જગાડો.

2. પ્રકૃતિને પ્રેમ કરો

તમે બાળકોને પ્રકૃતિની જેટલી નજીક લાવશો, તેટલા જ તેઓ મોબાઈલ ફોનથી દૂર રહેશે. તેમને જણાવવું જોઈએ કે આપણા જીવનમાં કુદરતી વસ્તુઓનુ શું મહત્વ છે. તેમને પ્રકૃતિની સુંદરતાનો પરિચય કરાવવા માટે કોઈ પાર્ક, તળાવ અથવા હિલ સ્ટેશનની મુલાકાત લેવાનો પ્લાન બનાવો.

3. આઉટડોર ગેમ્સ રમવા માટે કહો

કોરોના વાયરસની મહામારી બાદ લોકડાઉનના કારણે બાળકો લાંબા સમય સુધી ઘરોમાં કેદ હતા, જેના કારણે તેમને મોબાઈલની આદત પડી ગઈ હતી. આ દરમિયાન ઓનલાઈન શિક્ષણમાં સેલ ફોનનો ઉપયોગ એક મજબૂરી બની ગઈ છે. આ સાથે બાળકોની બહાર રમવાની ટેવ પણ છૂટી ગઈ છે. આ કિસ્સામાં તે માતાપિતાની જવાબદારી છે જે તેમને આઉટડોર ગેમ્સ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે જેથી તેમનું ધ્યાન મોબાઈલ પરથી હટાવવામાં આવે.

4. મોબાઇલ પર પાસવર્ડ સેટ કરો

જો આટલા પ્રયત્નો છતાં પણ બાળક મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળતું નથી, તો તેના માટે કડક પગલા લેવા જરૂરી છે. તમે મોબાઈલમાં પાસવર્ડ નાખો જેથી બાળકો ફોનનો ઉપયોગ ન કરી શકે.